CLARIN znači Common LAnguage Resources and Technology Infrastructure (Zajednički jezični resursi i tehnološka infrastruktura). Riječ je o europskoj istraživačkoj infrastrukturi za humanističke znanosti i za društvene znanosti, s naglaskom na jezične resurse i jezične alate. Provodi se i stalno unaprjeđuje u vodećim institucijama u preko dvadeset europskih zemalja, s ciljem poboljšanja višejezične kompetentnosti Europe.

Trenutačno, CLARIN omogućuje jednostavan i održiv pristup podacima digital(izira)noga jezika (u pisanom, govornom ili multimodalnom obliku) znanstvenicima iz humanističkih i društvenih znanosti, ali i šire.

CLARIN nudi i napredne alate za otkrivanje, istraživanje, iskorištavanje, obilježavanje, analizu ili kombiniranje takvih skupova podataka, gdje god se nalazili. To je omogućeno putem umrežene federacije centara: repozitorija jezičnih podataka, servisnih centara i centara znanja, s jedinstvenim pristupom za prijavu za sve članove akademske zajednice u svim zemljama sudionicama. Alati i podatci iz različitih centara interoperabilni su, pa se zbirke podataka mogu kombinirati, a alati iz različitih izvora mogu se ulančano povezivati kako bi se izvršile složene operacije za potporu istraživačima u njihovu radu.

CLARIN‑ova infrastruktura u potpunosti je operativna u mnogim zemljama, a velik broj centara koji sudjeluju nudi usluge pristupa podacima, alatima i stručnim savjetima. Istovremeno, CLARIN se i dalje gradi u nekim zemljama koje su se nedavno pridružile, a CLARIN se stalno ažurira i poboljšava.

HR‑CLARIN nacionalni je konzorcij Europske istraživačke infrastrukture CLARIN. HR‑CLARIN osigurava jezične resurse i tehnologije te ekspertizu i prijenos znanja ponajprije istraživačima iz humanističkih i društvenih znanosti s naglaskom na hrvatske jezične resurse i alate, ali i razvoj jezičnih tehnologija i za druge jezike.