Koordinirajuća ustanova

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (FFZG) najveći je fakultet u Hrvatskoj koji provodi istraživačke aktivnosti i sveučilišne programe iz područja humanističkih i društvenih znanosti, ali je istodobno značajna kulturna ustanova sa znatnim utjecajem na hrvatsku kulturu i društvo. Uspješna istraživanja, koja se odvijaju na Fakultetu, rezultirala su velikim brojem novih znanstvenih i istraživačkih projekata, velikim brojem znanstvenih radova objavljenih u raznim publikacijama, međunarodnim i nacionalnim časopisima, koji su uključeni u globalne baze podataka, ali i u posebna izdanja poslovnih knjiga, publikacija, knjiga, udžbenika i priručnika. Zavod (Institut) za lingvistiku osnovan je 1960. kao jedna od organizacijskih jedinica FFZG‑a kako bi se na jednome mjestu okupljali istraživači filološkoga usmjerenja. Osnovni su zadaci Instituta bili: 1. aktivno sudjelovanje u radu i razvoju lingvistike kao znanosti i lingvističkih metoda istraživanja hrvatskoga i drugih jezika; 2. obrađivanje problematike različitih grana opće i poredbene lingvistike; 3. proučavanje odnosa između hrvatskoga i drugih jezika; 4. osposobljavanje mladih istraživača. Zavod za lingvistiku svjetski je poznat po svojim pionirskim istraživanjima iz kontrastivne lingvistike, ali je i referentna ustanova za hrvatsku korpusnu i računalnu lingvistiku.

Nacionalni koordinator u CLARIN‑ERIC‑u: prof. dr. sc. Marko Tadić

Članovi HR-CLARINA-a

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje javni je institut i središnja je nacionalna znanstvena ustanova za istraživanje hrvatskog jezika i opće lingvistike. Rad IHJJ‑a obuhvaća sustavno znanstveno istraživanje hrvatskog jezika te izradu temeljnih leksikografskih radova i drugih jezičnih priručnika hrvatskog jezika i lingvistike.

Fakultet elektrotehnike i računarstva, TakeLab

Istraživanja u TakeLabu odvijaju se oko obrade prirodnog jezika, strojnog učenja, dubinske analize teksta i crpljenja podataka. Takelab razvija računalne alate i metode za analizu i izradu teksta i govora te pridonosi razvoju najsuvremenijih jezičnih tehnologija za hrvatski jezik, s posebnim naglaskom na alate i resurse potrebne za semantičku analizu teksta, semantičko pretraživanje i upravljanje digitalnim sadržajima.

Sveučilišni računski centar (SRCE)

SRCE je glavno računalno središte i polazno čvorište e‑infrastrukture, koje obuhvaća Sveučilište u Zagrebu i cijeli hrvatski istraživački i visokoškolski sustav. Nadalje, SRCE je centar izvrsnosti za informacijske i komunikacijske tehnologije te centar za obrazovanje i podršku u području primjene ICT‑a.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značaja koja obavlja knjižnične djelatnosti i pruža referentne usluge kao nacionalna knjižnica Republike Hrvatske i središnja knjižnica najvećega hrvatskoga sveučilišta, Sveučilišta u Zagrebu. Knjižnica obavlja znanstvene, istraživačke i razvojne aktivnosti s primarnom svrhom organizacije i razvoja hrvatskoga knjižničnoga sustava.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Knjižnica (HAZU Knjižnica)

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti opća je znanstvena knjižnica koja korisnicima omogućuje praćenje izdanja različitih akademija znanosti i znanstvenih društava. Istovremeno sve više postaje informacijski centar za sve publikacije Akademije. Knjižnica pohranjuje i prima ukupno 1.295 tekućih časopisa i oko 1.600 naslova sadašnjih serijskih publikacija. U njemu se također nalazi Odjel za rijetkosti, a njezina je Digitalna zbirka (DiZbi) od osobite važnosti za HR‑CLARIN.

Staroslavenski institut

Misija starocrkvenoslavenskoga instituta interdisciplinarno je proučavanje srednjovjekovne hrvatske glagoljske baštine u hrvatskom i europskom kontekstu. Stoga Zavodski znanstvenici traže, otkrivaju, identificiraju, sustavno prikupljaju i popisuju, analiziraju i proučavaju hrvatske i starocrkvenoslavenske glagoljske rukopise, natpise i tiskane knjige. Digitalizacija svih zbirki Instituta obavlja se postupno i sustavno suvremenom tehnologijom. Za razvoj svih tih interdisciplinarnih znanstvenih pristupa, za pomicanje granica znanja i korisnosti tog znanja drugima razvijamo najnovije znanstvene metode i korisimo informacijsku tehnologiju za istraživanje i objavljivanje rezultata.

Hrvatsko društvo za jezične tehnologije (HDJT)

Hrvatsko društvo za jezične tehnologije stukovno je društvo s glavnim ciljem brige oko i koordinacije aktivnosti u izgradnji jezičnih tehnologija, ponajprije za hrvatski, ali i za druge jezike.