HR‑CLARIN centri

CLARIN‑ov centar znanja za hrvatski jezik

U pripremi

K‑centar za hrvatski jezik pokriva područje znanosti i tehnologije hrvatskoga jezika. Helpdesk K‑centra je izvor informacija o različitim temama vezanima za hrvatski jezik, učenje jezika, korištenje digitalnih jezičnih resursa i alata. Pokriva sve jezične razine (od fonologije do diskursa) s gledišta mnogih jezičnih disciplina (od teorijske lingvistike do obrade prirodnoga jezika).